...

MAXIMERA DITT VISUELLA BUDSKAP

film

Skapa unika videoproduktioner av kvalitet som förmedlar känsla och förtroende samt boostar ditt företag för att skapa intresse och göra dig attraktiv på marknaden.

Fotografering

Professionella bilder kan göra skillnad när det kommer till att skapa varumärkeskännedom och framför allt ge en genuin representation av ditt företag.

Grafisk design

Ett träffsäkert koncept i kombination med expertis inom foto och film ger ditt företag en framgångsrik framtidsstrategi kring digital kommunikation.

Retuschering

Ett garanterat utomordentligt resultat på dina filmer och fotografier med användning av avancerad teknologi som tar bort oönskade element eller lägger till nya för att uppnå önskad kvalitet.

vfx

Skapa interaktiva filmer med ditt företag för en unik visualisering som levererar kraftfulla ögonblick för minnesvärda, varaktiga intryck.

Drone

Producera film och foto både från marken och inte minst luften för att fånga det där lilla extra som engagerar och förmedlar ditt budskap på ett innovativt sätt.     

filmochmedia

Investera i ditt företags framtid!

Plats

Norra vägen 18, Kalmar

Telefon

010-265 52 50

E-postadress
Media4you
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.